Teknologien

En vannioniserer er en vannbehandler som kobles til kaldtvannsrøret ditt under vasken eller til vannkranen ved hjelp av et adapter. Den separerer vannet i to og ut kommer det to typer vann. Et basisk/alkalisk (pH over 7) og et surt (pH under 7) vann. Det basiske vannet inneholder antioksidanter i form av molekylært hydrogen (H2) og det sure vannet inneholder oksidanter i from av molekylært oksygen (O2). Denne prosessen kalles en elektrolyse.

1. STEG: FILTRERING

Det første som skjer når vannet kommer inn i vannionisereren er filtrering av bakterier, virus, klor, mikroplast, tungmetaller, lukt, farge, smak og så videre som er tilstede i drikkevannet. Mineralene vil ikke bli filtrert bort.

2. STEG: ELEKTROLYSE

Etter filtreringen går det rene vannet gjennom et elektrolysekammer som består av negativt og positivt ladede platinumbelagt titan elektroder/plater. Disse platene ioniserer de oppløselige mineralene i vannet. Postivt ladede ioner samles på de negative platene for å skape basisk vann, også kalt "redusert vann", mens negativt ladede ioner samles på de positive platene for å skape surt vann, også kalt "oksidert vann".

  • BASISK VANN er det vannet vi drikker og lager mat med. Det inneholder en høyere konsentrasjon av basiske mineraler som blandt annet kalsium, kalium og magnesium enn kildevannet.
  • SURT VANN er det vannet vi bruker til utvendig bruk som rensing og desinfisering av sår, hud og gjenstander.

 

Electrolytic Cell

Ved utgangen av elektorlysekammeret er vannet separert til to vannstråler:

  • Den basiske strålen inneholder en større andel hydroksid ioner (OH-) og molekylært hydrogen (H2) der sistnevnte fungerer som en antioksidant. Antioksidanter reduserer oksidasjonen (nedbrytningen) forårsaket av frie radikaler i kroppen din.
  • Den sure strålen inneholder en større andel hydrogen ioner (H+) og molekylært oksygen (O2), kan brukes som desinfeksjonsmiddel og er i stand til å drepe bakterier og andre patogener ved lave pH verdier.