Vannets Struktur

Chanson ansatte et team av forskere, som har studert vann i 25 år, til å ta tusenvis av bilder av Chanson vann som kommer ut av våre vannioniseringsmaskiner. Dette studiet ble utført av VisionLab laboratorium i Zürich i Sveits. Både basisk vann og surt vann har blitt testet. Vanlig sveitsisk vann fra kranen har også blitt testet samt vann som har gått igjennom en ikke-elektrisk vannioniserer, også kaldt ORP filter.

Vi er stolte av å kunne vise resultatene av denne studien, som har til hensikt å vise krystallografi av ulike typer vann for å studere elektrosammenheng og kvantefelt. Dette forteller igjen hvor lett opptakelig vannet er for kroppen og cellene vår. Jo bedre sammenheng i krystalliseringen jo bedre vil vår kropp ta opp vannet.

Våre elektriske vannioniserere restrukturerer vann fra springen gjennom prosessen med elektrolyse som deler vannet i to strømmer, basisk og surt vann. Japanske forskere har funnet ut at ionisert vann har mindre vannmolekylklynger enn vanlig kran- og flaskevann. Følgende bilder er blitt forstørret for å vise strukturen av vannet og hvordan den endres. Disse bildene taler for seg selv.

Under ser du et bilde av det sveitsiske vannet fra kranen før noen endring har blitt gjort. Legg merke til alle de små svarte hullene. Dette er kildevannet som har blitt brukt i undersøkelsen, og skal betraktes som et referansepunkt.

 

 

Det neste bildet er av det samme sveitsiske vannet fra kranen etter at det har gått gjennom en elektrisk Chanson vannioniserer på en av de basiske pH-innstillingene. Vannet har blitt fullstendig forvandlet og har ikke lenger noen svarte hull, men i stedet viser det en sammenhengende og fin krystallformasjon slik rent naturlig vann skal ha.

 

 

Videre ser du et bilde av ionisert vann med sur pH gjort med det sveitsiske vannet fra kranen og en Chanson vannioniserer. Surt vann er ikke drikkevann, men har en rekke ikke-giftige antibakterielle bruksområder, som for eksempel rengjøring i hjemmet og sårpleie. Er det ikke interessant å se hvor forskjellig det ser ut fra det basiske vannet?

 

 

Til slutt ser vi på det sveitsiske kranvannet som har blitt kjørt gjennom et ikke-elektrisk ORP filter. Noen kjøper disse enhetene i stedet for en elektrisk vannioniserer enten fordi de er billigere eller fordi de tror at vannet som produseres er like bra. Her ser vi at de små svarte hullene fra springvannet har blitt store svarte prikker. Strukturen i vannet har blitt forringet. Noen krystaller har blitt dannet, men det kan ikke sammenlignes med det basiske vannet som produseres av en Chanson elektrisk vannioniserer.

 

 

Konklusjonen er at det basiske vannet fra våre Chanson vannioniserere taes bedre opp i kroppen og cellene. Typiske tilbakemeldinger vi får fra våre kunder er at vannet er "mykere", lettere å drikke, blir ikke tung i magen og drikker mer vann. I dagens samfunn er dehydrering et stort problem. Selv om vi drikker mye vann er stukturen i de fleste tilfeller forringet. Dette betyr at vi ikke klarer å hydrere kroppen og cellene våre på en tilfredsstillende måte. Kroppen vår bør som voksen bestå av hele 70% vann. Da er viktigheten av kvaliteten på vannet stor for at kroppen skal kunne fungere optimalt.

Her finner dere en oversikt over våre vannbehandlere.