Druetesten

I denne testen har vi lagt 3 druer i tre forskjellige vanntyper. Druen øverst til venstre på bildet har ligget i basisk ionisert vann i fra en Chanson vannioniserer i 60 sekunder. Druen øverst i midten har ligget i surt ionisert vann fra en Chanson vannioniserer i 60 sekunder, mens druen øverst til høyre har ligget i ubehandlet vann rett fra kranen i 60 sekunder. Alle druene har etter 60 sekunder i vannet blitt tatt opp på benken og der har de ligget i 10 uker.

På rekken i midten har druene ligget på benken i 4 uker. Her begynner man å se en forskjell.

På den nederste rekken har druene ligger på benken i 10 uker. Her ser man en tydelig forskjell på at vannkvaliteten har hatt en stor betyning.

Druene som har ligget i vann fra en Chanon vannioniserer holder seg bedre. De er mer hydrerte. Akkurat det samme vil skje med kroppen din. Så da er spørsmålet: Hvilken drue vil du helst ligne på?

Dette vil da også gjelde alle dine frukt og grønnsaker. Legg dem i ionisert basisk vann når du kommer hjem fra butikken og holdbarheten vil øke.